GDPR

Informace o ochraně osobních údajů uživatelů BambuleTV.cz

V souladu s tzv. „GDPR“, tedy Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „nařízení“) Vás informujeme, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění kupní smlouvy s Vámi uzavřené, pro zasílání marketingových sdělení v přiměřeném rozsahu a pro plnění veřejnoprávních povinností správce.

 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost ALLTOYS, spol. s r.o., se sídlem Na Rybníčku 12, Praha 2, IČO: 469 82 671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 85653 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování ALLTOYS, spol. s r.o., Všechromy 75, 251 63 Strančice, adresa elektronické pošty tv@bambule.cz, telefon 606 067 358.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

 1. bez souhlasu na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti,
 2. nebo na základě vašeho souhlasu.
 3. jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – jen návštěvník webu, nebo registrovaný uživatel. I v případě, že s námi jen komunikujete, můžeme Vaše údaje zpracovávat rovněž.

Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem, zejména při vedení účetnictví a zjišťování a placení daní. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují.

Vaše osobní údaje může správce dále využít k zasílání marketingových sdělení v přiměřeném rozsahu. Právním základem zpracování je v tomto případě sledování oprávněného zájmu správce na šíření informací o své nabídce. Zasílání marketingových sdělení můžete kdykoli ukončit.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání nabídky produktů a služeb správce. Tato činnost zahrnuje: zasílání obchodních sdělení, zasílání informací o pořádaných akcích, nových pořadech, aktivitách, službách správce s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby. 

Pokud navštívíte web BambuleTV.cz/Bambule.TV, zpracováváme údaje o vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

 • získání informací, na základě, kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit; oprávněným zájmem je zlepšování našich služeb;
 • vytváření statistik a přehledů; oprávněným zájmem je měření efektivity našeho webu.
 • testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit váš zážitek z používání našeho webu; oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost služeb.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá manuálně či automatizovaně. Ke zpracování Vašich osobních údajů jsou využíváni také další zpracovatelé, je-li to nezbytně nutné pro marketingové účely. Těmito zpracovateli jsou jmenovitě: 

- společnost FIRA Media s.r.o., IČO: 04948475, se sídlem: Pardubice - Bílé Předměstí, Štrossova 1033, PSČ 530 03, společnost vedená u Městského soudu v Hradci Králové 36897 C.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Správce na svých webových stránkách používá cookies a službu Google Analytics od společnosti Google Inc. za účelem webové analýzy. Informace o Vašem používání této webové stránky, kterou generuje cookie (včetně vaší IP adresy), budou převedeny na server Google v USA a tam budou uloženy. Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, k přípravě zprávy o aktivitách na webových stránkách pro operátory webových stránek a k poskytování dalších služeb týkajících se užívání webových stránek a internetu. Google také případně předá takové informace třetím stranám, za předpokladu, že je to ze zákona nezbytné, a v rozsahu, v jakém tyto třetí strany takové údaje zpracovávají jménem Google. Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s jinými údaji ukládanými u Google. Google Inc. je certifikovaný podle Úmluvy mezi EU a USA o ochraně soukromí. Nastavení cookies můžete znemožnit příslušným nastavením ve vašem prohlížeči; avšak upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využít všechny funkce této webové stránky. Můžete také znemožnit Google získávání shromážděných údajů a zpracovávání těchto údajů stažením a instalováním příslušného modulu prohlížeče.

 

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRAOVÁVÁME

a) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo;

b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa a váš kontakt na sociálních sítích;

c) vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu;

d) údaje o vašem chování na webu, a to i v případě, že si prohlížíte přes naši mobilní aplikaci.

 

 1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu čtyř let od jejich získání, ledaže po skončení této doby dosud trvají účinky práv a povinností ze smlouvy nebo povinnost archivovat údaje podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

 

 1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 

S výjimkou služby Google Analytics (viz čl. 2. výše) nemá správce v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.


Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.